středa 9. ledna 2013

Dárečky

Vánoce jsou za námi a Nový Rok s novými povinnostmi a plány před námi. Je toho tolik, co zvládnout a dotáhnout.

V první řadĕ musim dopsat tu svoji bakalářskou práci, kterou bych chtĕla mít hotovou dokonce ledna, abych se mohla od února vĕnovat tvorbĕ a psaní blogu.

Konečnĕ Vám mohu ukázat střípky Vánočních dárků, které jsem tvořila pro své blízké.

Zde mala ochutnávka: všude, kde jsou fotky rodin, jsou zamlžené obličeje, nechci uvádĕt fotky nejbližších.

Christmas isnover and the New Year with new obligations and plans is in front of us. There is so much to do and to finalize.

First of all, I have to finish my semestral work, which I would like to have done at the end of January. From the february I want to focus on my crafting and blog writing.

Finally, I can showw off my Christmas gifts, which I've made myself for my close relatives and bosom buddies..

Here's a taste: everywhere where are photos of my relatives, the faces are blurred. We dont want share photos of our familly.

( I'm so sorry for my English, but this is my first post in it...)

2.  Magic Box

3. Mixed media canvas Dále jsem vytvořila nĕkolik obálek na nejrůznĕjší poukazy. Na fotce obálka v níž přítel nalezl lístky na koncert Pink.

The next craft project were gift envelopes for any kind of vouchers. In the photo is an envelope where my boyfriend found the ticket on Pink concert in Prague.


Dále nasledovalo mnoho šitých dekorací - kočičky na kliku, hračky, andĕlky...

Jaký je Váš favorit? Komentujte, doporučujte...

Připomínám, že v průbĕhu roku bude vyhlášena soutĕž o ceny ( pokud okolnosti dovolí, tak soutĕže ).

Dĕkuji, že se sem vracíte. 

Followed by many sewn decorations such as: hanging cats on door handle, toys (tilda's friends), angels (tilda's style) ....

What is your favourite gift? Please comment, share, recommend my blog.

Just reminding that during the year will be announced prize competion. So don't forget checking my blog.

Thank you very much for your support.


Vaše OriginalTina
Your OriginalTinaŽádné komentáře:

Okomentovat